Проект № 2021-1-BG01-KA122-VET-000030788
„Образование на бъдещето“,

финансиран от програма Еразъм+, Ключова дейност1
“Образователна мобилност за граждани“,
сектор: „ Професионално образование “


 
      Професионалната гимназия за втори път е класирана за участие по проект Еразъм+. Наименованието на проекта е „Образование на бъдещето“. По проекта ще се осъществят две мобилности: на ученици и учители в Испания. От 09.02.2022 г. до 14.02.2022г. тече процедура по прием на документи за участие в проекта.

Линк към документи за кандидатстване: