Държавни зрелостни изпити

Сесия май-юни 2021 година

  •     Срок за подаване на заявления 01.03.2021 г. - 19.03.2021 г.
  •     Български език и литература 19.05.2021 г. начало 8.00ч.
  •     Втори държавен зрелостен изпит 21.05.2021 г. начало 8.00ч.

Държавни квалификационни изпити

Сесия   юни-юли 2021 година

  •  Срок за подаване на заявления –  17.03.2021 г.
  •  Изпит по теория на професията (специалността) за придобиване на ІІ-ра и ІІІ-та степен на професионална квалификация – 04.06.2021 г.
  •  Изпит по практика на професията (специалността) за придобиване на ІІ-ра и ІІІ-та степен на професионална квалификация – 07.06.2021 г.

НВО -10 клас

  • Български език и литература 16.06.2021 г. начало 8.00ч   
  • Математика 18.06.2021 г. начало 8.00ч