Държавни зрелостни изпити

Сесия август-септември 2017 година

  • Срок за подаване на заявления 03.07.2017 г. - 14.07.2017 г.

  • Български език и литература 28.08.2017 г. начало 8.00ч.

  • Втори държавен зрелостен изпит 29.08.2017 г. начало 8.00ч.

 


Държавни квалификационни изпити

Сесия септември 2017 година 

  • Срок за подаване на заявления –  01.09.2017 г.

  • Изпит по теория на професията (специалността) за придобиване на ІІ-ра и ІІІ-та степен
    на професионална квалификация – 08.09.2017 г.

  • Изпит по практика на професията (специалността) за придобиване на ІІ-ра и ІІІ-та степен
    на професионална квалификация – 11.09.2017 г.