Държавни зрелостни изпити

Сесия май-юни 2023 година

 •     Срок за подаване на заявления за допускане до ДЗИ/ДИППК  06.02.-21.02.2023 г.
 •     Задължителен държавен зрелостен изпит по български език и литература – 19 май 2023 г., начало 8.30ч.
 •     Втори задължителен държавен зрелостен изпит/задължителен държавен изпит за придобиване на професионална квалификация (в частта му по теория на професията) – 23 май 2023 г., начало 8.30ч.

Сесия август-септември 2023 година

 •     Срок за подаване на заявления за допускане до ДЗИ/ДИППК  26.06.-07.07.2023 г.
 •     Задължителен държавен зрелостен изпит по български език и литература – 24 август 2023 г., начало 8.30ч.
 •     Втори задължителен държавен зрелостен изпит/задължителен държавен изпит за придобиване на професионална квалификация (в частта му по теория на професията) – 25 август 2023 г., начало 8.30ч.

НВО -10 клас

 • Български език и литература – 13 юни 2023 г., начало 11,00 часа

 • Математика – 16 юни 2023 г., начало 11,00 часа

 • Чужд език (по желание на ученика) – 14 юни 2023 г., по график в зависимост от нивото

  • Писмена част:

  - за ниво В1 и В1.1, начало 11,00 часа

  - за ниво А2, начало 11,30 часа

  - за ниво А1, начало 12,00 часа

  • Компонент „ Говорене“ – по график, определен от директора на училището

  в зависимост от нивото.

 • Информационни технологии за измерване на дигитални компетентности (по желание на ученика) – 19 юни 2023 г., по график в две сесии – от 8,30 и от 14,30 часа