Държавни зрелостни изпити

Сесия май-юни 2022 година

  •     Срок за подаване на заявления за допускане до ДЗИ/ДИППК  03.02.-18.02.2022 г.
  •     Задължителен държавен зрелостен изпит по български език и литература – 18 май 2022 г., начало 8.30ч.
  •     Втори задължителен държавен зрелостен изпит/задължителен държавен изпит за придобиване на професионална квалификация (в частта му по теория на професията) – 20 май 2022 г., начало 8.30ч.

Сесия август-септември 2022 година

  •     Срок за подаване на заявления за допускане до ДЗИ/ДИППК  27.06.-08.07.2022 г.
  •     Задължителен държавен зрелостен изпит по български език и литература – 25 август 2022 г., начало 8.30ч.
  •     Втори задължителен държавен зрелостен изпит/задължителен държавен изпит за придобиване на професионална квалификация (в частта му по теория на професията) – 25 август 2022 г., начало 8.30ч.

НВО -10 клас

  • Български език и литература – 14 юни 2022 г., начало 09,00 часа

  • Математика – 16 юни 2022 г., начало 09,00 часа

  • Чужд език (по желание на ученика) – 17 юни 2022 г., по график в зависимост от нивото

  • Информационни технологии за измерване на дигитални компетентности (по желание на ученика) – по график в периода 20 – 22 юни 2022 г.