Още от самото начало на своето съществуване, учебното заведение, неговите ръководства и педагогически колективи са се стремяли да дават на своите възпитаници необходимите знания и умения, които да ги превърнат в истински стопани на плодородната добруджанска земя. Освен това завършилите са могли да продължат образованието си във висши учебни заведения.

Верни на установената традиция, с ясното съзнание, че сме единственото земеделско училище в тази част на Добричка област и днес училищното ръководство, подкрепяно от всички преподаватели, продължва да търси и предлага най-атрактивните и търсени професии на своите възпитаници. В училището нашите ученици получават не само специализирани знания, но и израстват като достойни, активни, отговорни български граждани.

Ние учениците и учителите от ПЗГ "Кл. Арк. Тимирязев" гр. Каварна имаме самочувствието, че сме част от визитката на града, защото с труда и обучението, което осъществяваме, отдавна оставяме следа в образователното дело на Каварна!

Директор на ПЗГ "Кл. Арк. Тимирязев" гр. Каварна