Всички ученици завършили гимназията получават:

  • диплом за средно образование;

  • свидетелство за професионална квалификация ;

  • свидетелство за водач на МПС кат."Ткт","В","Твк",”Твк-З”(за професиите Фермер,Растениевъд).