Професионална земеделска гимназия “Климент Аркадиевич Тимирязев”, Каварна, спечели проект по програма Еразъм. По-този повод разговаряме с директора на учебното заведение инж. Радка Илиева.

Г-жо Илиева разкажете ни повече за проекта?

Проектът, който спечели ръководената от мен професионална гимназия, е по Ключова дейност 1: „Образователна мобилност за граждани“, на тема: „Образование на бъдещето“. Състои се от две мобилности: Ученическа мобилност и учителска мобилност.

В ученичката мобилност ще участват 18 ученици и двама ръководители -Петя Савова и Атанаска Костова. Участниците са от следните специалности: 9 ученици от “Растениевъд” и “Фермер”, както и други 9 от “Администратор в хотелиерството”.

Мобилността ще се осъществи в периода от 10 до 25 април в град Барселона, Испания. Учениците от специалностите “Растениевъд” и “Фермер” ще работят във ферма, която е тип кооператив – специализирана в производството и продажбата на зеленчуци и плодове. Учениците от специалност “Администратор в хотелиерството” ще работят в туристически информационен център и хотели на територията на град Барселона.

В учителската мобилност ще участват петима преподаватели по професионална подготовка – инж. Радка Илиева, Виолета Дянкова, Валентин Балев, Дарина Аргирова и Татяна Маринова, координатор на проекта.

В момента тече подготовка за провеждането на проекта. В какво се състои тя?

Да, в последните два месеца учениците, който участват в проекта, провеждат допълнителни занимания по предмети на специалностите си. Провежда се и допълнителна подготовка по английски език. За целите на проекта бяха закупени работно облекло, учебни пособия и материали, финансирани по проект № 2021-1-BG01-KA122-VET-000030788, по програма „Еразъм +“, Ключова дейност 1: „Образователна мобилност за граждани“, на тема: „Образование на бъдещето“ в Испания.

Какви са целите на проекта?

Основните цели на проекта са издигане и утвърждаване престижа на училището. Целим да се повиши качеството на учебно-възпитателната работа. Очакваме да се развият личностите на учениците – да придобият система от теоретични знания и практични умения, като приложат съвременни технологии. Да се научат как да утвърждават себе си и да подкрепят другите, включително и при решаване на конфликти и изграждането им като емоционално отзивчиви, мислещи, граждански образовани и възпитани личности, който умеят да решават проблеми в учебната и професионалната дейност.

Каква е ролята на преподавателите в проекта с тема „Образование на бъдещето“?

Чрез участието си в проекта преподавателите заети с неговата подготовка и участващи в мобилността ще повишат своите умения за комуникация на чужд език, ще се запознаят с изискванията на Европейския бизнес за квалификация в сферата си. Ще могат да направят сравнение на изискванията на бизнеса и програмата на обучение, предлагана в училището. Преподавателите ще се запознаят с неформални методи на обучение и ще повишат удовлетвореността си от работа в училището и ще осмислят нивото на своята квалификация. Ще подобрят уменията си за работа по международни проекти. Надяваме се, чрез този проект да се създадат нови и успешни международни партньорства. Преподавателите ще обменят опит с професионалисти и ще актуализират професионалните си умения и знания. Ще въведат в обучителните си практики съвременни инструменти и методи.

Източник: - https://pronewsdobrich.bg/2022/04/06/pzg-kl-ark-timiryazev-v-kavarna-specheli-proekt-po-erazam/

На 3 март отбелязваме Националния празник на България. Навършват се 144 години от Освобождението на България. Ден,в който прекланяме глави, ден в който си спомнямe с гордост за саможертвата на нашите предци. Това е един паметен момент в историята на родината ни, който ни прави свободни и горди да се наречем БЪЛГАРИ!

В навечерието на 3-ти март Тимирязевци от специалност ,,Администратор в хотелиерството” организират изложба.Тя се провежда за пета поредна година. В нея учениците са направили макети на емблематични български туристически обекти, представящи нашата Родина. В тези снимки са  събрани желанието, мотивацията и труда на ученици от всички класове, дори и на тези, които вече са завършили Професионалната гимназия! 

На 1 март Тимирязевци искат да ви разкажат за символа и легендата на мартеницата. Днешният ден носи за всеки един от нас топли спомени от детството, спомняме си първите ни срещи с Баба Марта и разказите на нашите родители и учители, свързани с легендите за 1 март.
И днес този празник продължава да вълнува, защото той символизира новото начало, зараждащия се живот!
Да си пожелаем да бъдем здрави,щастливи, усмихнати и сплотени! Нека помним, че само ЗАЕДНО можем да запазим традициите, непокътнати от времето!
 
Легенда за мартеницата гласи

Имал хан Кубрат петима сина и една чудно хубава дъщеря – Хуба. На тях той завещал повелята да не се разделят и да пазят България. След смъртта на баща си синовете бързо забравили мъдрия бащин съвет и били победени от предводителя на хуните Хан Ашина. Той заграбил владенията им и отвел в плен Хуба. Братята тръгнали да търсят нова земя, а сестра им зачакала новини от тях. И добрата вест пристигнала с разпукването на пролетта, донесена от сокол. В писмото Аспарух съобщавал, че е намерил райско кътче на юг от река Дунав и ще се заселят там. Хуба избягала, водена от сокола, на чието краче завързала бяла копринена нишка. Птицата я отвела до новата земя, но точно в този момент вражеска стрела я пронизала, а кръвта й обагрила конеца.
След като получил скъпата вест, че сестра му е при него, Аспарух започнал да късал конци от бяло-червената нишка, връзвал ги на ръцете на войниците си и повтарял: “Нишката, която ни свързва, да не се прекъсва никога. Да сме здрави, да сме весели, да сме щастливи, да сме БЪЛГАРИ… Бил ден първи, март, лето 681".
От тогава, бяло-червеният конец е здравата нишка, която свързва българите по света в едно – да сме здрави, силни и щастливи. Да помним, че сме българи - където и да се намираме.

Нека помним, че само ЗАЕДНО можем да запазим традициите, непокътнати от времето!

 

 

Проект № 2021-1-BG01-KA122-VET-000030788
„Образование на бъдещето“,

финансиран от програма Еразъм+, Ключова дейност1
“Образователна мобилност за граждани“,
сектор: „ Професионално образование “


 
      Професионалната гимназия за втори път е класирана за участие по проект Еразъм+. Наименованието на проекта е „Образование на бъдещето“. По проекта ще се осъществят две мобилности: на ученици и учители в Испания. От 09.02.2022 г. до 14.02.2022г. тече процедура по прием на документи за участие в проекта.

Линк към документи за кандидатстване: