Председател:

Кристияна Енчева - родител

 

Членове:

Любов  Киорогло - представител на финансиращия орган

Драгомир Узунов - представител на работодателите

Маргарита Иванова - родител

Милена Манолова - родител