ХИМНЪТ ОТ МИНАЛОТО КЪМ БЪДЕЩЕТО

МИЧУРИНЦИ

текст: Иван Дряновски
музика: Ангел Желязков

Ний мичуринци сме млади !
в погледа ни жар пламти .
няма веч за нас прегради
към прекрасните мечти .

Днес се учим, за да бъдем
утре първенци в труда,
урожай богат да жънем,
да създаваме блага.

Ний мичуринци сме млади !
в погледа ни жар пламти .
няма веч за нас прегради
към прекрасните мечти.

ХИМН

текст: Анка Димитрова

Всяка пътека в утрото синьо
ни води към училищния праг.
Един звънец със песен дивна
отмерва времето ни пак.

Училище, ти си началото
на мъдрост, надежди, съдби.
Красотата и хляба събрало,
в годините пътуваш ти!

Климент Тимирязев
е нашият патрон любим.
С неговото светло име
по пътя на мечтите си вървим.

 

НАШЕТО ЗНАМЕ

НАШЕТО ЛОГО