Началото на земеделското образование в Каварна е положено през далечната 1958 година, когато в града е открит селскостопанският техникум "Ив.В.Мичурин", който е специализиран в две направления - "Полевъдство" и "Животновъдство". Планът за прием на ученици през първата  учебна година е 70 младежи; приети са 72. За Директор на училището е назначен Васил Тасев.
Първоначално техникумът е настанен в старо училище със седем стаи, като те се използват и като общежитие. По-късно са наети няколко стаи в града, , където са настанени учениците, които не са от Каварна.

През учебната 1960/1961 година вече се обучаваг 140 ученици. Окрива се и лозаро-градинарски отдел. Определен е стопански двор и започва да се строи триетажна училищна сграда, която е предадена за експлоатация през 1963 година.  Обзаведени са кабинети и класни стаи, подобрена е материално-техническата база с нови машини.

През учебната 1969/1970 година селскостопанският техникум "Кл. Арк. Тимирязев" в тогавашния гр. Толбухин /дн. Добрич/ се закрива, материалната му база е прехвърлена в Каварна към ССТ "Ив. В. Мичурин". Така обединеният техникум приема името на великия руски учен Кл. Арк. Тимирязев. През същата година е построена сграда за ученически стол и училищно общежитие.