ПЗГ "К. А. Тимирязев" организира курсове за придобиване на правоспособност категории  "В","Ткт", "Твк" и "Твк-З". Курсовете за категория "В" и „Ткт” са целогодишни. Обучението по категории "Твк" и "Твк-З" се провежда след сформиране на  група.

ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ:

1. Заявление по образец
2. Свидетелство за завършено образование
3. Медицинско свидетелство
4. Копие на лична карта
5. Копие от свидетелството за кат. "В"

 

За справки : Тел. 0570-82572

GSM 0894697277