Към ПЗГ "Тимирязев" съществува лицензиран Център за професионално обучение към НАПОО за извършване и удостоверяване на професионално обучение с придобиване на степен на професионална квалификация по следните професии и специалности:


1. Професия „Сътрудник в малък и среден бизнес” , код 345050

1.1. Специалност „Малък и среден бизнес”, код 3450501, втора степен на професионална квалификация.


2. Професия „Оператор на компютър” , код 345100
     2.1.Специалност „Текстообработване”, код 3451001, първа степен на професионална квалификация.


3. Професия „Офис-секретар” , код 346020
   
3.1. Специалност „Административно обслужване”, код 3460201 ,втора степен на професионална квалификация.


4. Професия „Оператор в хранително вкусовата промишленост”, код 541020
   
4.1 Специалност „Зърносъхранение, зърнопреработка и производство на фуражи”, код 5410201, втора степен на професионална квалификация.
    4.2 Специалност „Производство и преработка на мляко и млечни продукти” ,  од 5410202, втора степен на професионална квалификация.
    4.3. Специалност „Производство на растителни масла, маслопродукти и етерични масла”, код 5410208, втора степен на професионална квалификация.


5. Професия „Монтьор на селскостопанска техника”, код 621080
   
5.1 Специалност „Механизация на селското стопанство”, код 6210801, втора степен на професионална квалификация.


6. Професия „Работник в растениевъдството”, код 621110
   
6.1.Специалност „Зеленчукопроизводство”, код 6211101, първа степен на професионална квалификация.
    6.2..Специалност „Трайни насаждения”, код 6211102, първа степен на професионална квалификация.
    6.3.Специалност „Тютюнопроизводство”, код 6211103, първа степен на професионална квалификация.
    6.4.Специалност „Гъбопроизводство и билки, етеричномаслени и медоносни култури” код 6211104, първа степен на професионална квалификация.


7. Професия „Работник в животновъдството”, код 621120
   
7.1 Специалност „Пчеларство”, код 6211206, първа степен на професионална квалификация.


8. Професия „Работник в горското стопанство”, код 623060
   
8.1 Специалност „Билкарство”, код 6230601, първа степен на професионална квалификация.


9. Професия „Готвач”, код 811070
   
9.1.  Специалност „Производство на кулинарни изделия и напитки”, код 8110701, втора степен на професионална квалификация.


10. Професия „Сервитьор - барман”, код 811080
   
10.1. Специалност „Обслужване на заведения за обществено хранене”, код 8110801,  втора степен на професионална квалификация.

 

     Желаещите да се обучават по тези професии и специалности следва да  получат допълнителна информация на тел. 0570/83070; 0570/82572; GSM: 0894697277.