Професионална земеделска гимназия “Климент Аркадиевич Тимирязев”, Каварна, спечели проект по програма Еразъм. По-този повод разговаряме с директора на учебното заведение инж. Радка Илиева.

Г-жо Илиева разкажете ни повече за проекта?

Проектът, който спечели ръководената от мен професионална гимназия, е по Ключова дейност 1: „Образователна мобилност за граждани“, на тема: „Образование на бъдещето“. Състои се от две мобилности: Ученическа мобилност и учителска мобилност.

В ученичката мобилност ще участват 18 ученици и двама ръководители -Петя Савова и Атанаска Костова. Участниците са от следните специалности: 9 ученици от “Растениевъд” и “Фермер”, както и други 9 от “Администратор в хотелиерството”.

Мобилността ще се осъществи в периода от 10 до 25 април в град Барселона, Испания. Учениците от специалностите “Растениевъд” и “Фермер” ще работят във ферма, която е тип кооператив – специализирана в производството и продажбата на зеленчуци и плодове. Учениците от специалност “Администратор в хотелиерството” ще работят в туристически информационен център и хотели на територията на град Барселона.

В учителската мобилност ще участват петима преподаватели по професионална подготовка – инж. Радка Илиева, Виолета Дянкова, Валентин Балев, Дарина Аргирова и Татяна Маринова, координатор на проекта.

В момента тече подготовка за провеждането на проекта. В какво се състои тя?

Да, в последните два месеца учениците, който участват в проекта, провеждат допълнителни занимания по предмети на специалностите си. Провежда се и допълнителна подготовка по английски език. За целите на проекта бяха закупени работно облекло, учебни пособия и материали, финансирани по проект № 2021-1-BG01-KA122-VET-000030788, по програма „Еразъм +“, Ключова дейност 1: „Образователна мобилност за граждани“, на тема: „Образование на бъдещето“ в Испания.

Какви са целите на проекта?

Основните цели на проекта са издигане и утвърждаване престижа на училището. Целим да се повиши качеството на учебно-възпитателната работа. Очакваме да се развият личностите на учениците – да придобият система от теоретични знания и практични умения, като приложат съвременни технологии. Да се научат как да утвърждават себе си и да подкрепят другите, включително и при решаване на конфликти и изграждането им като емоционално отзивчиви, мислещи, граждански образовани и възпитани личности, който умеят да решават проблеми в учебната и професионалната дейност.

Каква е ролята на преподавателите в проекта с тема „Образование на бъдещето“?

Чрез участието си в проекта преподавателите заети с неговата подготовка и участващи в мобилността ще повишат своите умения за комуникация на чужд език, ще се запознаят с изискванията на Европейския бизнес за квалификация в сферата си. Ще могат да направят сравнение на изискванията на бизнеса и програмата на обучение, предлагана в училището. Преподавателите ще се запознаят с неформални методи на обучение и ще повишат удовлетвореността си от работа в училището и ще осмислят нивото на своята квалификация. Ще подобрят уменията си за работа по международни проекти. Надяваме се, чрез този проект да се създадат нови и успешни международни партньорства. Преподавателите ще обменят опит с професионалисти и ще актуализират професионалните си умения и знания. Ще въведат в обучителните си практики съвременни инструменти и методи.

Източник: - https://pronewsdobrich.bg/2022/04/06/pzg-kl-ark-timiryazev-v-kavarna-specheli-proekt-po-erazam/