На 25.03.2017 година се проведе  открито занятие на „Школа по пчеларство“ по проект „Твоя час“ на тема : „Запознаване с новите технологии в пчеларството, производство на пчелни продукти и техните производни“.

Цел на занятието:
  1. Запознаване на участниците с пчеларския инвентар и оборудването на пчелна ферма.
  2. Машини за извличане на пчелна продукция, първична обработка, преработка, пакетиране и съхранение.
  3. Средства, начини и препарати за превенция на заболявания при пчелите.
  4. Нови технологии при отглеждане на пчелни майки.
  5. Уреди за контрол на качеството на пчелни продукти.
  6. Пчелни продукти и техните производни / напитки, козметика, хранителни добавки /.

Участниците посетиха  пчеларско изложение „Пчеломания“ гр. Добрич и получиха цялостна информация и знания по поставените цели. Те бяха запознати  с уредите за контрол на пчелния мед – рефрактометър за изследване на захарно съдържание, плътност  и вода.