Учениците от клуб ''Географски свят'' заедно с останалите  клубове участваха в ученическа екскурзия  до Русенска област. Посетиха пещерата "Орлова чука", Басарбовски скален манастир, Ивановски  скални църкви, крепостта Червен и др. обекти в околността. Учениците от клуба представиха пред своите съученици и учители презентация на тема "Чудесата на България". На изявата представиха и изготвените от тях нагледни средства – карта "Стоте национални туристически обекта", табло "Новите чудеса на Света", "Вътрешен строеж на Земята". Целта на извънкласната дейност е да повиши интереса на учениците към учебната дисциплина, тя да стане достъпна и разбираема. Изготвените нагледни средства им дадоха  възможност за работа в екип, използване на географска литература и информация, онагледяване на наученото през часовете.