Математическа вечер на тема „Вълшебния свят на математиката“

На 03.05.2017г. в кабинета по математика на ПЗГ “Тимирязев“ от 1430 часа се проведе представителната изява на клубовете : „Математически калейдоскоп“ и „Математиката – лесна и интересна“.

Главната цел на представителната изява бе изграждане на положително отношение към предмета математика чрез включване в разнородни дейности и използване на компютър и интерактивна дъска.

Учениците от клуба активно участваха при :

  • изготвяне на покани и съобщение за събитието;
  • изготвяне на табели и баджове за отборите;
  • изготвяне на презентация на тема : „Вълшебния свят на математиката“.

Своята съобразителност и бързина на мислене учениците от клуба демонстрираха чрез решаването на нестандартни развиващи задачи. От учениците на клуба, с помощта на интерактивна дъска, бе направена демонстрация на нестандартни методи за умножение. Математическата магия бе допълнена чрез демонстрация на съставянето на магически квадрат от четвърти ред.

Участниците от клуба запознаха всички присъстващи с числата на Фибоначи и техните проявления при растенията и животните, със златното сечение и фракталите.

Пред гостите, ученици и родители, по интересен начин от участниците от клуба бе представена любопитна информация за красотата и вълшебството на математиката. Като естествен завършек на изявата, под звуците на фрактална музика, се проектираха снимки от клубната дейност по проекта. Гостите останаха приятно изненадани от добре свършената работа от страна на учениците от клуба.